Polityka plików cookies

  1. Spółka „epruf” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91342 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS 0000319410, NIP 947 19 58 279, BDO: 000219104, kapitał zakładowy: 700.000 zł opłacony w całości, zwana dalej „Usługodawcą”, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis internetowy pod adresem www.epruf.pl, administrowany przez Usługodawcę, dalej „Serwis”.
  2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Usługodawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Stosowane przez Usługodawcę cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich naurządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  • właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb Użytkowników,
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika,
  • tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.
  1. Usługodawca informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  2. Usługodawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
  4. epruf spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91342 Łódź informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.epruf s.a. w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD:

Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@epruf.pl